transport

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van deze site zijn voorwaarden verbonden. Met het gebruik van Routemaster verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Het gebruik van deze site voor privé doeleinden is gratis. Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van kaarten of routes die met deze site zijn gegenereerd is niet toegestaan. Het is een ieder toegestaan een link op te nemen naar de hoofdpagina van de Routemaster website, mits de naam Routemaster hier maar in vookomt. Het is niet toegestaan naar specifieke delen van de site te linken.

Tensing behoudt zich het recht voor om aan het gebruik van deze site aanvullende voorwaarden te stellen en/of zakelijke grootgebruikers van deze site uit te sluiten. Klik hier voor informatie over een zakelijk abonnement of kies Info in het Routemaster menu.